Certificat IFS

Callol Serrats, sense deixar de banda l’aspecte artesanal del procés,  amb esperit de millora continua i adaptació als requeriments legals i normatius; des de l’any 2010 ha obtingut la certificació en la norma internacional IFS (International Food Standard).

El disseny i la posada en marxa del sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentària ens ajuda a complir de manera més eficient tots els requeriments legals, normatius, mediambientals, ètics i laborals i de seguretat, innocuïtat i qualitat dels productes, d’acord amb els requeriments dels clients, del mercat i de la nostra experiència.

La gestió dels objectius de qualitat ha de ser un dels motors per caminar cap a la millora contínua del nostre servei als clients i del nivell de qualitat dels nostres productes.