Callol Serrats ha transmès de generació en generació la tradició mil·lenària de la salaó
de l'anxova, siguent l'empresa en actiu més antiga del sector.